Medlem

Av: Jostein Solstad 26.04.16

Hvordan bli medlem

Dersom du ønsker å bli medlem, så send en e-post til medlemskontakt kontakt@gunners.no. Oppgi navn og adresse. Når kontingenten er betalt, blir du automatisk gyldig medlem hos oss.

Supporterklubben og supporterklubbens tjenester er forbeholdt medlemmer av Arsenal Norway. Ønsker du å benytte en av supporterklubbens tjenester, som for eksempel søke om kampbilletter eller kjøpe supportereffekter, krever vi at du har betalt kontigenten og har et gyldig medlemsnummer i Arsenal Norway å vise til. Merk også at det kan ta fra 2 til 4 uker før du får medlemsnummer og medlemskort, så dette må den som ønsker å bli medlem selv ta høyde for før man kan benytte seg av Arsenal Norways tjenester. Som offisiell supporterklubb, blir medlemsnummer og navn videresendt til Arsenal FC

Kontingent

Kontingenten er kr 195 for medlemmer bosatt i Norge og 250 kr for medlemmer bosatt utenfor Norge. Merk: Dette er norske kroner! Dersom du betaler med annen valuta må du selv regne om til riktig beløp. Internasjonalt kontonummer (IBAN) er NO 15 7877 08 27 697 og BIC (Swift adresse) er DNBANOKKXXX. For å bli medlem er det raskeste og enkleste at du setter inn beløpet på konto 7877.08.27697 og merker innbetalingen med Nytt Medlem, medlemmets navn og adresse og e-post.

Familiemedlem

Familemedlemmer har samme rettigheter som alle andre medlemmer, men de får ikke medlemsbladet. For å kunne bli familiemedlem må det være et hovedmedlem i husstanden. Et familiemedlemsskap er personlig og gjelder for én person så lenge hovedmedlemsskapet er gyldig.

Ønsker man å gjore om familiemedlemsskapet til et hovedmedlemsskap, så beholder man medlemsnummeret sitt som før, og flyttes over på ordningen med årlig kontingent for hovedmedlemsskap.

Sett inn 250 kroner på kontonummer 7877.08.27697. Merk innbetalingen Nytt familiemedlem og medlemmets navn og adresse og hovedmedlemmets medlemsnummer (eller navn hvis innbetalingen for hovedmedlemmet gjores samtidig).

Tidligere medlem?

Dersom du har vært medlem tidligere, og ønsker å bli medlem igjen, kan du beholde ditt gamle medlemsnummer. Noter ditt gamle medlemsnummer på innbetalingen. Dersom du ikke husker ditt gamle nummer, send navn og adresse til medlemskontakt.

For videre spørsmål, ta kontakt:

Ronny Madsen Mannsverk 74
5094 Bergen
Telefon: 922 36 769 (NB! Telefontid 18-22)
Epost: kontakt@gunners.no
Kontonummer: 7877 08 27697

Arsenal Norway ønsker alle nye Gooners velkomne som medlemmer. Vi er nå over 6000 medlemmer. Vi utgir medlemsbladet The Gunners Post, arrangerer turer til Emirates, deltar på supportercup, selger Arsenal-effekter og mye annet.