Fritidsklær

For bestilling, send e-post til effektansvarlig(a)gunners.no. Hugs å notere hvilken størrelse du ønsker! Porto og evt postoppkrav kommer i tillegg. Vi kan trykke navn og tall etter egne ønsker i originale tall og bokstaver. Kr.75,- pr tall og kr. 20,- pr bokstav. "Premier League"-merker på skulderen kr. 150,-