Årets Gooner 2016/2017

Av: Jostein Solstad 11.07.17

Arsenal Norway skal hvert år kåre en Årets Gooner blant våre medlemmer. Årets Gooner er en supporter som har utmerket seg i løpet av sesongen eller over lengre tid. Hva vedkommende har gjort kan være så mangt. Vedkommende kan ha vært aktiv reisende til England, aktiv i styret osv.

Det er opp til dere å komme med forslag om hvem som er tittelen verdig, men det er Styret som tar den endelige avgjørelsen om hvem som skal få den ærefulle tittelen. Har du en kandidat, send oss et navn og en begrunnelse. Send inn ditt forslag senest 01.08.17

 

Arsenal Norway

leder@gunners.no

Brusetfaret 46D,

1395 Hvalstad

 

Tidligere vinnere er: 1997-98 Lars Huser 1998-99 Herman Nicolaysen 1999-00 Jørn Brekke 2000-01 Tormod Lingeberg 2001-02 Dag Solheim 2002-03 Noralf Bruåsdal 2003-04 Øystein Bauge 2004-05 Stein Eriksen 2005-06 Thor Bjørnstad 2006-07 Ole Kristian Holter 2007-08 Truls Meyer 2008-09 Heggset / Buen Halvorsen 2009-10 Johan Warlo 2010-11 Jahn Robert Holmgren 2011-12 Leif Uggen 2012-13 Bjørn Bjørnsen 2013-14 Olav Åsheim 2014-15 Espen Tidemann 2015-16 Kjell Morten Hjartøy 2016-17 ??