Årets spiller

Av: Jostein Solstad 13.06.19

Hvem synes du fortjerner tittelen Årets spiller og Årets unge spiller sesongen 2018/2019?

Du kan selvsagt stemme på hvem du vil når det gjelder årets spiller, men når det gjelder årets unge spiller må vedkommende være født i 1995 eller senere.

Svarfrist er 01.0.8.19.

PS. Kun en stemme pr. medlem.

Det blir trukket ut premier til to av dere som avgir stemme.