Restetorg

Husk å notere hvilken størrelse du ønsker! Vi kan trykke utvalgte spillernavn og tall i originale tall og bokstaver.(se under drakter hva som er på lager) Kr.75,- pr tall og kr. 20,- pr bokstav. "Premier League"-merker på skulderen kr. 150,-