Vil du skrive om Arsenal på gunners.no?

Av: Jostein Solstad 12.02.19

Vi er hele tiden på utkikk etter flinke skribenter for Arsenal Norway her på gunners.no.

Arbeidet består for det meste i å legge ut nyheter, kamprapporter, og lignende.

Det hele baserer seg på frivillig arbeid. Vi setter ingen krav til hvor mye det må skrives, men at en bidrar ukentlig er et ønske.

På grunn av stor gjennomtrekk setter vi pris på at du er sikker på at du ønsker være med og har tid før du melder din interesse.

Kravene forøvrig er at du må være over 16 år, og ha gyldig medlemskap i supporterklubben.

Dersom dette er noe for deg, ta kontakt med vår internettansvarlig
(e-post: internettansvarlig@gunners.no).