Medlem

Av: Jostein Solstad 26.04.16

Arsenal Norway ønsker alle nye Gooners velkomne som medlemmer. Vi er nå ca 7000 medlemmer. Vi utgir medlemsbladet The Gunners Post, arrangerer turer til Emirates, deltar på supportercup, selger Arsenal-effekter og mye annet.

Ønsker du å bli medlem i Arsenal Norway?  

Kontigenten er kr. 195 pr. år. Som medlem får du 6 utgaver av The Gunners Post, mulighet til å søke om billetter til Arsenals kamper og hyggelige priser på supporterutstyr, for å nevne noe.

Slik gjør du:

Betal kr. 195 til konto 7877.08.27697 eller via Vipps til 88488. Merk innbetalingen med Nytt Medlem, medlemmets navn og adresse og e-post.

Send en e-post til medlemskontakt kontakt@gunners.no hvor du opplyser om at du har betalt og med navn, adresse, mobilnummer og e-post.

Når kontingenten er betalt, blir du gyldig medlem hos oss. Stort sett håndterer vi innbetalinger 2 ganger i uken, men det kan variere. 

Merk at det kan ta fra 2 til 4 uker før du får medlemsnummer og medlemskort, så dette må den som ønsker å bli medlem selv ta høyde for før man kan benytte seg av Arsenal Norways tjenester.

Haster det å få medlemsnummer så sender man en mail til kontakt@gunners.no eller nestleder@gunners.no

Familiemedlem

Familemedlemmer har samme rettigheter som alle andre medlemmer, men de får ikke medlemsbladet. For å kunne bli familiemedlem må det være et hovedmedlem i husstanden. Et familiemedlemskap er personlig og gjelder for én person så lenge hovedmedlemskapet er gyldig. 

Ønsker man å gjøre om familiemedlemsskapet til et hovedmedlemsskap, så beholder man medlemsnummeret sitt som før, og flyttes over på ordningen med årlig kontingent for hovedmedlemsskap.

Sett inn 250 kroner på kontonummer 7877.08.2769 eller Vipps til 88488. Merk innbetalingen Nytt familiemedlem og medlemmets navn og adresse og hovedmedlemmets medlemsnummer (eller navn hvis innbetalingen for hovedmedlemmet gjøres samtidig).

Kostnaden for familiemedlem er en engangskostnad. Familiemedlemmet følger hovedmedlemmet etter dette, så lenge hovedmedlemmet betaler sin årlige avgift på 195,-. 

Tidligere medlem?

Dersom du har vært medlem tidligere, og ønsker å bli medlem igjen, kan du beholde ditt gamle medlemsnummer. Noter ditt gamle medlemsnummer på innbetalingen. Dersom du ikke husker ditt gamle nummer, send navn og adresse til medlemskontakt.

Flytting

Alle medlemmer ordner ny adresse ved å logge inn på www.gunners.no. Er det problemer med innlogging sender man en mail til kontakt@gunners.no eller internettansvarlig@gunners.no. 

Bosatt i utlandet?

Kontingenten er kr 195 for medlemmer bosatt i Norge og 250 kr for medlemmer bosatt utenfor Norge. Merk: Dette er norske kroner! Dersom du betaler med annen valuta må du selv regne om til riktig beløp. Internasjonalt kontonummer (IBAN) er NO 15 7877 08 27 697 og BIC (Swift adresse) er DNBANOKKXXX. 

Når det gjelder bestilling av billetter via Arsenal Norway, så må alle søkere være medlemmer av supporterklubben. Dette er et krav fra Arsenal FC for at vi skal ha mulighet til å tilby billetter til våre medlemmer.

For videre spørsmål, ta kontakt:

Ronny Madsen Mannsverk 74 
5094 Bergen
Telefon: 99 21 90 42 (NB! Telefontid 18-22)
Epost: kontakt@gunners.no 
Kontonummer: 7877 08 27697