Velkommen til Årsmøte

Av: Ronny Madsen 28.08.21

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Bergen 10-12 september.

Årsmøte går av stabelen lørdag 11. september på Scandic Byparken i Bergen. Møte starter kl 13.00. Alle som ønsker å delta må bekrefte dette skriftlig innen fredag 10. september. Alle navn må være registrert til hotellet i forkant av møte. Send mail til leder@gunners.no hvis dere ønsker å delta. Kampen mellom Arsenal - Norwich kl 16.00 har vi avtalt med Bryggen Nightclub som ordner plasser til alle som deltar. Vi kommer tilbake til hvilket sted vi får avtale med i forhold til felles middag etter kampen. 

 

AGENDA

 

 • Velkommen

 

 • Valg av møteleder og referent

 

 • Presentasjon av styret

 

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

 • Gjennomgang av årsberetning

 

 • Gjennomgang og godkjenning av regnskap

 

 • Fastsettelse av medlemskontingent

 

 • Eventuelt innkomne forslag - Frist for innkomne forslag er satt til 5. september.

 

 • Gjennomgang og godkjenning av budsjett

 

 • Utdeling av Årets Gooner

 

 • Valg av styret

 

Følgende er på valg:

 • Nestleder
 • Ansvarlig Redaktør
 • Kasserer

 

 • Trekning av premier for årets lotteri

 

Alle styreverv og valgkomitéen velges for en periode på 2 år.

 

Kandidater til styrevervene må sendes skriftlig til valgkomiteen innen 01.09.21

 

Valgkomiteen består av:

Petter Randmæl, Tøyengata 36 C, 0578 OSLO, petter@gunners.no

Eivind Lunde, Vakåsveien 58 B, 1395 HVALSTAD