Vinnere av vervekampanjen

Av: Therese Togstad Berg 18.02.21

Arsenal Norway vil takke for innsatsen til alle som har vært med på å verve inn nye medlemmer i vår vervekampanje.

Vinnerne av vervekampanjen er:

1) Radney Thomsen 

2) Leiv Askvig

3) Ewa Bergquist

Gratulerer!