Brudd på regelverket

Av: Ronny Madsen 18.05.23

Denne helgen ble det dessverre oppdaget et brudd på våre regler i forhold til billetter. Vi har strenge krav fra Arsenal i hvordan vi skal behandle billettene vi får fra klubben. Brudd på reglene vil medføre sterke reaksjoner fra Arsenal Norway, som f.eks at man mister retten til å få tildelt billetter i en periode, tap av opptjente lojalitetspoeng og kan i verste fall føre til eksklusjon fra supporterklubben.

Medlemmet som hadde fått tildelt billett valgte å selge denne videre. I denne saken har styret
valgt å reagere slik:

- Medlemmet er suspendert fra supporterklubben i 2 år.
- Opptjente poeng siste 3 år er slettet.

En påminnelse til våre medlemmer om hvilke regler som gjelder hvis dere får billetter gjennom
Arsenal Norway:
De som får tildelt billett må bruke billetten og kan ikke selge den videre. Hvis man ikke skal benytte
billetten må billettansvarlig få beskjed og pengene blir tilbakeført medlemmet. Det er alltid Arsenal
Norway som må håndtere billetter som ikke blir brukt.
Blir supporterklubben tatt for å selge tildelte billetter videre, kan Arsenal i verste fall frata oss
rettigheter til å selge billetter til våre medlemmer i en lengre periode.
Vi ber medlemmer lese regelverket nøye, slik at man unngår episoder som dette.

Mvh

Styret Arsenal Norway.