Årets spiller

Av: Jostein Solstad 16.06.18

Hvem synes du fortjerner tittelen Årets spiller og Årets unge spiller sesongen 2017/2018?

Du kan selvsagt stemme på hvem du vil når det gjelder årets spiller, men når det gjelder årets unge spiller må vedkommende være født i 1994 eller senere.

Svarfrist er 01.0.8.18.

PS. Kun en stemme pr. medlem.

Det blir trukket ut premier til to av dere som avgir stemme.