Sakspapirer Årsmøte 2021

Av: Ronny Madsen 03.09.21

Her ligger sakspapirene for årsmøte neste helg i Bergen. Lørdag 11. september kl 13.00 på Hotell Scandic Byparken.

SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2020/21

BERGEN 11. SEPTEMBER

 

AGENDA

 • Velkommen
 • Valg av møteleder og referent
 • Presentasjon av styret
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Gjennomgang av årsberetning
 • Gjennomgang og godkjenning av regnskap
 • Fastsettelse av medlemskontingent
 • Eventuelt innkomne forslag, siste frist for innsending 5. september
 • Gjennomgang og godkjenning av budsjett
 • Utdeling av Årets Gooner
 • Valg av styret

Gjennomgang og godkjenning av regnskap

 

Regnskap Arsenal Norway sesongen 2020/2021

 

Gjennomgang og godkjenning av budsjett

 

Følgende er på valg:

 • Nestleder
 • Ansvarlig Redaktør
 • Kasserer
 • Valgkomiteen